Hành khách vạ vật tại sân bay Hồng Kông tối 12.8 /// CHÂU THẮNG

Người biểu tình chiếm sân bay Hồng Kông

07:58 13/08/2019 0

Ngày 12.8, mọi chuyến bay đi và đến Hồng Kông đã bị hủy trong khi giới chức đại lục dùng từ “mầm mống khủng bố” khi đề cập phong trào biểu tình ở đặc khu.