LienVietPostBank thay chủ tịch HĐQT /// Linh Châu

LienVietPostBank thay chủ tịch HĐQT

13:29 30/12/2019 0

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đình Thắng theo nguyện vọng cá nhân