Phối cảnh Nhà trưng bày Hoàng Sa đang thi công - Ảnh: UBND H.Hoàng Sa

Đưa vấn đề Hoàng Sa ra công luận thế giới

21
Ngày 19.1 tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo góp ý nội thất Nhà trưng bày Hoàng Sa với mục đích đưa những bằng chứng về chủ quyền của VN đối với Hoàng Sa cũng như hành động cưỡng chiếm Hoàng Sa trái phép của Trung Quốc ra công luận thế giới.