Nhiều mô hình chống dịch Covid-19 hiệu quả

Nhiều mô hình chống dịch Covid-19 hiệu quả

06:41 14/01/2022 2

Triển khai hiệu quả các mô hình chống dịch Covid-19, Tỉnh đoàn Bình Định được T.Ư Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021, ghi nhận là đơn vị đứng thứ 14/67 tỉnh, thành, đơn vị trong toàn quốc.