Tiếng khèn

Tiếng khèn

0
Ông bạn tôi làm văn hóa ở một huyện vùng cao. Ông am hiểu, biết nhiều chuyện về cuộc sống của dân tộc thiểu số.