indie games accelerator

Các nhà phát triển game tại buổi tọa đàm

Game di động Việt Nam tiếp tục bước ra thế giới thành công

0
6 đại diện của Việt Nam cùng với 6 sản phẩm bao gồm Heroes Strike (của WolfFun), Realm War (Tope Box), BeCastle (BeeMob Hanoi Studio), Cooking Idol (CSC Mobi), Overdrive (GEMMob) và Ability Draft (SUGA) được ứng cử tham dự Google Indie Games Accelerator vừa diễn ra tại Singapore.