Sự cố ảnh hưởng đến các mẫu iPhone 6s được sản xuất sau khi iPhone Xs và Xr ra mắt  /// Ảnh: AFP

Apple sửa miễn phí iPhone 6s gặp sự cố

08:08 06/10/2019 0

Một số thiết bị iPhone 6s và 6s Plus có thể đột nhiên từ chối mở máy, do lỗi linh kiện và Apple đã đưa ra một chương trình sửa chữa miễn phí để khắc phục chúng.