CEO công ty con của Microsoft từ chức

CEO công ty con của Microsoft từ chức

13:15 04/11/2021 0

Microsoft vừa thông báo CEO công ty con GitHub của họ là Nat Friedman sẽ từ chức và được thay thế bởi giám đốc sản phẩm GitHub, Thomas Dohmke.