Vật thể nghi là mìn limpet (phải) và vết thủng do vụ nổ trên tàu dầu Kokuka Courageous ở vùng Vịnh hồi tháng 6.2019 /// Reuters

Iraq phát hiện mìn trên tàu dầu ở vùng Vịnh

1
Đội phá bom của Iraq đã gỡ một quả mìn trên tàu dầu ở vùng Vịnh, loại từng được sử dụng trong vụ tấn công các tàu dầu gây căng thẳng khu vực hồi năm 2019.