Nói dễ, làm khó

Nói dễ, làm khó

09:58 15/10/2021 0

Mỹ, Israel và đồng minh ở vùng Vịnh không dám sử dụng biện pháp quân sự để phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, nhưng lại công khai đề cập và nhấn mạnh