Những vũ khí uy lực của Nhật

Những vũ khí uy lực của Nhật

5
Các loại vũ khí đầy uy lực cho phép Nhật tự tin mở rộng vai trò an ninh, bao gồm cả hỗ trợ đồng minh bị tấn công.