8 bài học về cuộc sống của các tỉ phú thế giới

8 bài học về cuộc sống của các tỉ phú thế giới

11:40 29/06/2015 2

(TNO) Bằng cách thay đổi hoạt động của thế giới từ giao tiếp, du lịch hay đến viễn thông, các tỉ phú đem lại giá trị cho xã hội và làm giàu cho bản thân họ. Dưới đây là các bài học và quan điểm về tiền bạc, sự thành công trong kinh doanh và hạnh phúc trong cuộc sống từ các tỉ phú thế giới.