/// Ảnh: Reuters

Tencent đạt mốc 300 tỉ USD

08:46 05/05/2017 0

Hãng công nghệ Tencent của Trung Quốc vừa gia nhập câu lạc bộ các doanh nghiệp lớn có giá trị 300 tỉ USD trở lên.