Cặp đôi quyền lực mới trong EU: Bà Merkel và ông Juncker - Ảnh: AFP

Cặp đôi quyền lực mới

09:22 28/10/2015 0

Người ta đang chứng kiến sự hình thành và quyền biến của cặp đôi quyền lực mới trong EU là ông Juncker và bà Merkel. Hai người này phân vai kẻ tung người hứng và phối hợp hành động.

Chuyện lớn ở nước nhỏ

Chuyện lớn ở nước nhỏ

03:00 10/07/2013 0

Mọi dấu hiệu đều cho thấy thời kỳ cầm quyền của Thủ tướng Luxemburg Jean-Claude Juncker sắp kết thúc không vẻ vang cho lắm. Ông Juncker xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài suy tính đến việc từ chức, sau khi ủy ban điều tra của quốc hội kết luận ông đã không kiểm soát được cơ quan mật vụ và tình báo, để xảy ra hàng loạt vụ bê bối.