Cây bần sinh sôi, phát triển trên đất lành Phước Trung
 /// Ảnh: N.T.H

Lá chắn xanh giữ đất lành

07:33 13/02/2020 2

Ba lớp cây gồm bần, cỏ bói và dương liễu tạo thành lá chắn xanh vững chãi giúp chống sạt lở, giữ đất, giữ bờ ven sông Thu Bồn (TP.Hội An, Quảng Nam).