Tổng thống Trump có thể kiện kết quả bầu cử hay không?

Tổng thống Trump có thể kiện kết quả bầu cử hay không?

1
PV báo Thanh Niên đã có buổi trò chuyện với Giáo sư William Ewald - Giáo sư Luật và Triết học, Trường Luật, Đại học Pennsylvania, Mỹ, về việc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump có khả năng kiện kết quả bầu cử.