Mỗi năm Việt Nam có cần hơn 20 hoa hậu?

Mỗi năm Việt Nam có cần hơn 20 hoa hậu?

12:08 07/08/2022 0

Theo Thống kê của Cục Nghệ thuật biểu diễn, năm 2022 cả nước sẽ có khoảng 25 cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức. Nhiều người đặt câu hỏi "Việt Nam có cần thiết phải có tới 25 cô hoa hậu?".