Vén màn thiết kế iPhone 14 Pro

Vén màn thiết kế iPhone 14 Pro

10:35 17/03/2022 1

Các hình ảnh kết xuất đồ họa đầu tiên của iPhone 14 Pro vừa được đăng tải cung cấp cho người dùng cái nhìn về sản phẩm ở nhiều góc độ khác nhau.

Những hình ảnh đầu tiên của Pixel 6a lộ diện

Những hình ảnh đầu tiên của Pixel 6a lộ diện

08:35 22/11/2021 0

Những hình ảnh đầu tiên dành cho Pixel 6a đã xuất hiện trên internet nhờ loạt rò rỉ sớm, cho thấy nó sẽ có nhiều nét thiết kế như các phiên bản của gia đình Pixel 6 ra mắt gần đây.