Cách để học sinh đến trường an toàn?

Cách để học sinh đến trường an toàn?

12:55 11/12/2021 0

Ngày 13.12, học sinh 2 khối lớp 9 và 12 tại TP.HCM bắt đầu đến trường trở lại, điều mà cả phụ huynh và giáo viên quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để học sinh có thể đi học lại một cách an toàn.