Bị cáo Nhựt tài phiên tòa phúc thẩm

Môi giới mại dâm bằng card visit tại Sài Gòn

15:09 29/11/2016 0

Hằng ngày, Nguyễn Quang Nhựt đến các khách sạn ở khu vực Q.1 (TP.HCM) phát card visit với mục đích môi giới mại dâm. Khi khách nào có nhu cầu thì sẽ gọi điện để Nhựt dẫn "hàng" đến.