khach van canh

Đối đầu trong lễ hội

Đối đầu trong lễ hội

0
Cách đây gần hai chục năm, hàng quán, nhà cửa trên đường đi lễ chùa Hương còn dựng sơ sài bằng tre, nứa nhưng người đi lễ chùa cũng đã đông lắm. Thời đó đến mùa hội chùa Hương, dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người chủ quán vác một cây gậy ra để… chặn đuổi khách vãn cảnh.
/form>