khai thac vang lau

Xẻ núi tìm vàng

Xẻ núi tìm vàng

0
Nơi đây, máy móc chạy ầm ầm suốt ngày đêm, núi rừng rùng rùng chuyển động trong cơn say tìm vàng. Tôi đã thử liều mình với may rủi để một ngày làm cửu vạn thâm nhập hầm lò của dân khai thác vàng lậu - nơi mạng sống con người mong manh hơn bao giờ hết.