Khai trừ Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

Khai trừ Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

08:30 03/12/2020 0

Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư đánh giá vi phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa là rất nghiêm trọng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Bộ Công thương