Hai hiện vật được giới thiệu tại chương trình Nghe hiện vật kể /// Ảnh: Hoàng Sơn

Nghe hiện vật kể về cuộc chiến dưới thành Điện Hải

05:58 16/08/2018 0

Chiều 15.8, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Nghe hiện vật kể với chủ đề Cuộc chiến ở Đà Nẵng (1858 - 1860) qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 160 năm ngày Đà Nẵng cùng nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha xâm lược. 

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm

 /// Ảnh: Ngọc Thắng

70 năm bản anh hùng ca mùa đông bất tử

06:39 19/12/2016 2

Tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc của ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2016), sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc, đang soi rọi vào công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay.