Ra mắt quyển sách dành cho người trẻ bị trầm cảm

Ra mắt quyển sách dành cho người trẻ bị trầm cảm

17:27 23/07/2018 0

Làm sao để có được nhận thức đúng về trầm cảm? Tại sao ta lại bị trầm cảm? Phải làm thế nào khi ta bị trầm cảm? Quyển sách “Khi mây đen kéo tới” ra đời để giúp trả lời những câu hỏi này.