AIA với chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa

AIA với chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa

20:00 25/03/2022 0

Trong tháng 3.2022, AIA Việt Nam đã tiến hành một chuỗi các hoạt động hướng về cộng đồng hết sức có ý nghĩa trên toàn quốc như: Hành trình Cuộc sống, Trao tặng phòng học, Sóng và Máy tính cho em và chương trình Vì một hành tinh xanh.

Phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu toàn cầu

Phát triển xanh trở thành xu thế tất yếu toàn cầu

08:00 24/02/2022 0

Nhiều năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia trên Thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Các biến đổi về khí hậu và môi trường đang tác động tiêu cực tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của doanh nghiệp.