Những hộp tro cốt nhỏ gọn sẽ theo phi thuyền lên không gian	 /// Ảnh: Celestis

Trào lưu mai táng không gian

21:38 10/08/2017 0

Ngành kinh doanh mai táng trên quỹ đạo đang khởi sắc, sau khi ngày càng nhiều người muốn trải qua cõi vĩnh hằng giữa các vì sao trong bối cảnh chi phí đã hợp lý hơn.