khi thay la tho day

Khi thầy là "thợ" dạy

Khi thầy là "thợ" dạy

0
Nhiều người cho rằng một bộ phận khá lớn giáo viên và cán bộ quản lý coi nhà giáo chỉ như những “thợ” dạy trong khi lẽ ra họ phải là những nhà giáo dục.