Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm hơn 95%

0 Thanh Niên

Theo Thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã nhận 1.539 lượt đơn khiếu nại, trong đó lĩnh vực đất đai chiếm số lượng nhiều nhất là 95,26%. 

Khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm hơn 95%

Qua phân loại, có 677 đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý (chiếm 44%) và số đơn thư phải xử lý là 862 vụ việc (tăng 72 vụ việc so cùng kỳ năm 2016). Trong đó có 16 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 25 vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của Bộ TN-MT, 16 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 64 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương và 740 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai cá nhân và một số trường hợp tố cáo chính quyền địa phương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm