281 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế

281 doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế

12:01 31/07/2022 0

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa công khai lần đầu nợ thuế đối với 281 doanh nghiệp với tổng số nợ khó thu và khả năng thu 112,459 tỉ đồng và danh sách 136 doanh nghiệp đã nộp hết nợ vào Ngân sách Nhà nước.