Hãy bước ra khỏi phòng lạnh

Hãy bước ra khỏi phòng lạnh

06:10 06/08/2022 1

Việc cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ tại TP.HCM đang rối vì 'khoảng lùi kiến trúc' lại một lần nữa khơi dậy vấn đề 'làm luật trong phòng lạnh' mà dư luận từng nhiều lần lên tiếng.

Cấp phép xây dựng rối vì khoảng lùi

Cấp phép xây dựng rối vì khoảng lùi

04:24 05/08/2022 29

Cuối năm 2021, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 56 về quy chế quản lý kiến trúc, thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được UBND TP ban hành trước đó. Thế nhưng từ khi ban hành đến nay, quyết định này đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn, thiệt hại cho người dân.