Khách hàng vay vốn cần lưu ý cách tính lãi vay /// Ảnh: Ngọc Thắng

Khốn khổ với lãi vay cũ

1

Các hợp đồng vay mới giảm mạnh lãi nhưng những khách vay cũ bị kẹt lại với lãi suất cao do vướng quy định mập mờ.

Nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi tăng cao  /// Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Bỏ trốn được xóa nợ thuế?

1
Số nợ thuế không có khả năng thu hồi lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng. Dự kiến sẽ có nghị quyết xử lý khoanh, xóa số này, nhưng với tình trạng doanh nghiệp “ma” hiện nay, nếu xóa nợ, đối tượng chây ì thuế sẽ hưởng lợi.
Hộ vay vốn gặp rủi ro khách quan được khoanh nợ

Hộ vay vốn gặp rủi ro khách quan được khoanh nợ

0
Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, đối với khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng, nếu gặp thiên tai và các tác động do biến đổi khí hậu gây thiệt hại đến vốn, tài sản có thể được xem xét gia hạn nợ, khoanh nợ.
Xem xét xóa nợ cho những hộ vay không có khả năng trả nợ

Xem xét xóa nợ cho những hộ vay không có khả năng trả nợ

0
Với khách hàng là hộ nghèo và đối tượng chính sách, nếu gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan làm mất một phần hoặc toàn bộ vốn, tài sản, dẫn đến gặp khó khăn về tài chính, sẽ được xem xét xử lý nợ theo quy định.
Xem xét xóa nợ cho hộ vay không có khả năng trả nợ

Xem xét xóa nợ cho hộ vay không có khả năng trả nợ

0
Theo quy định xử lý nợ rủi ro áp dụng đối với các khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội, ngân hàng này sẽ khoanh nợ đối với trường hợp hộ vay gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan.
/form>