Giếng Khơi - nguồn cung cấp nước chính cho hàng trăm hộ gia đình

Quảng Bình trước thực trạng thiếu nước mùa hạn

0
Thiếu nước sạch kéo dài, bà con tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phải đi nhiều cây số để lấy nước, sử dụng nguồn nước từ ao, hồ, sông suối nhằm đảm bảo cuộc sống.