Huda đồng hành cùng miền Trung 2021

Huda đồng hành cùng miền Trung 2021

09:00 09/12/2021 0

Chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” năm 2021 tiếp tục mang đến nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho người dân, tiếp nối những thành quả đạt được từ năm 2019.