khong cam ket loi nhuan

Mô hình phố đi bộ tại The Arena

Chủ đầu tư tiên phong mô hình condotel không cam kết

0
Ở những condotel không cam kết lợi nhuận, người mua được tự quyết việc khai thác, sử dụng nên hiện rất được lòng các nhà đầu tư. Chủ đầu tư Vịnh Nha Trang là đơn vị tiên phong áp dụng mô hình này.