Mở cửa hàng không, sao bỏ lại trẻ em?

Mở cửa hàng không, sao bỏ lại trẻ em?

06:58 15/10/2021 2

Di chuyển liên tỉnh bằng đường bộ, đường sắt đều mở cửa với những đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có trẻ em. Chỉ riêng hàng không vẫn “lắc đầu”!