Chợ Viềng “thất thủ” vì mưa lớn bất ngờ lúc nửa đêm

Chợ Viềng “thất thủ” vì mưa lớn bất ngờ lúc nửa đêm

0
Chợ Viềng Phủ Dầy (chợ Viềng Phủ) là phiên chợ cầu may. Mỗi năm chợ họp một lần, từ sáng mùng 7 đến hết mùng 8 Tết. Chợ Viềng bán nhiều mặt hàng như cây cảnh, nông cụ...nhiều người quan niệm, lỡ một phiên chợ Viềng là lỡ cả một năm.