Không tuyển lao động phổ thông nước ngoài

0 Thanh Niên Online

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102, có hiệu lực từ 1.11.2013, quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại VN.

Theo đó, Nghị định nêu rõ hằng năm, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động (NLĐ) nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà NLĐ VN chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. Chủ tịch UBND cấp tỉnh có văn bản chấp thuận cho từng người sử dụng lao động về việc sử dụng NLĐ nước ngoài đối với từng vị trí công việc.

Trường hợp cần sử dụng NLĐ nước ngoài có chuyên môn phù hợp với yêu cầu của gói thầu thì trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của NLĐ nước ngoài huy động để thực hiện gói thầu; nghiêm cấm sử dụng NLĐ nước ngoài thực hiện các công việc mà NLĐ VN có khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu của gói thầu, đặc biệt là lao động phổ thông, lao động không qua đào tạo kỹ năng nghiệp vụ.

Theo nghị định, trước khi tuyển NLĐ nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị tuyển NLĐ VN vào các vị trí công việc dự kiến tuyển NLĐ nước ngoài (có kèm theo xác nhận của chủ đầu tư) với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu. Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức của địa phương giới thiệu, cung ứng NLĐ VN cho nhà thầu. Trong thời hạn tối đa 2 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 NLĐ VN trở lên và 1 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 NLĐ VN mà không giới thiệu hoặc cung ứng NLĐ VN được cho nhà thầu, thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc nhà thầu được tuyển NLĐ nước ngoài vào các vị trí công việc không tuyển được NLĐ VN...

Bảo Cầm

>> Kiểm tra việc sử dụng lao động nước ngoài
>> Sử dụng lao động nước ngoài trái phép
>> Nhiều doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài trái phép
>> Rà soát lao động nước ngoài

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm