Khốn đốn vì dự án khu công nghiệp

Khốn đốn vì dự án khu công nghiệp

06:03 25/06/2022 8

Báo Thanh Niên nhận được đơn kêu cứu tập thể của nhiều hộ dân ở xã Hựu Thạnh, H.Đức Hòa (Long An) về quyền lợi nhà đất của họ không được đảm bảo khi bị giải tỏa để làm dự án khu công nghiệp Hựu Thạnh ở địa phương trên.