Thêm doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm bỏ cọc?

Thêm doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm bỏ cọc?

14:27 08/02/2022 2

Nhiều đơn vị có liên quan cũng chỉ nghe thông tin mà chưa có văn bản chính thức. Tuy nhiên, đã quá hạn 2 ngày, trên hệ thống thuế chưa ghi nhận 4 doanh nghiệp trúng đấu giá đất khu đô thị Thủ Thiêm nộp tiền sử dụng đất.