Tình tiết mới trong cuộc điều tra ông Donald Trump

Tình tiết mới trong cuộc điều tra ông Donald Trump

08:12 12/10/2022 0

Câu chuyện về tài liệu mật ở Mar-a-Lago ngày càng trở nên căng thẳng tại các tòa án khi cựu tổng thống Mỹ liên tục tuyên bố vụ lục soát của FBI và cuộc điều tra sau đó mang động cơ chính trị.