Bị nhóm giang hồ đòi nợ thuê khóa trái cửa, người dân phải cầu cứu chính quyền đến cắt khóa để vào nhà	 /// Ảnh: CTV

Triệt bỏ tín dụng đen

12
Làm cách nào để triệt bỏ tình trạng tín dụng đen, đòi nợ thuê lộng hành khắp nơi ?