/// Reuters

Deutsche Bank: 'Châu Âu đang bệnh nặng'

0
Brussels rất cần một gói cứu trợ 150 tỉ EUR để bắt đầu chương trình tái cấp vốn cho các ngân hàng lớn khu vực này. Đây là nhận định của chuyên gia David Folkerts-Landau thuộc ngân hàng Deutsche Bank.