Hơn 93% đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 - Ảnh: Ngọc Thắng

Kiểm soát thu nhập qua tài khoản để phòng chống tham nhũng

0
Đây là nội dung đáng chú ý về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nêu trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 Quốc hội vừa thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp sáng nay.
Kiểm soát thu nhập của cán bộ

Kiểm soát thu nhập của cán bộ

8
Theo dự thảo Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vừa được Thanh tra Chính phủ đưa ra lấy ý kiến, toàn bộ các khoản thu nhập từ lương, thưởng, chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản, trúng xổ số… sẽ bị nhà nước kiểm soát. Tài sản bất minh không giải trình được nguồn gốc có thể bị thu hồi ngay.