Một số cơ quan chưa cương quyết trong phòng, chống tham nhũng

Một số cơ quan chưa cương quyết trong phòng, chống tham nhũng

06:00 13/01/2022 2

Theo Thủ tướng, một số bộ, cơ quan, địa phương vẫn chưa cương quyết trong phòng, chống tham nhũng, để xảy ra một số vụ việc đáng tiếc như sai phạm tại Công ty Việt Á, hay một số vụ liên quan đến đấu thầu, đấu giá đất...