Quyết liệt hành động

Quyết liệt hành động

0
Cả thập kỷ nay TP.HCM và Hà Nội cứ bàn tới bàn lui chuyện siết xe máy, kiểm tra khí thải, hạn chế xe cá nhân vào nội đô... nhưng rồi để đó không thực hiện.