Kiên quyết không lưu thông tiền không đủ tiêu chuẩn

0 Thanh Niên Online

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 4546/NHNN-PHKQ gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng yêu cầu triển khai một số nội dung về công tác tiền tệ kho quỹ.

Kiên quyết không lưu thông tiền không đủ tiêu chuẩn

Theo văn bản này, thời gian qua công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông trong ngành Ngân hàng đã đi vào nền nếp, phần lớn các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về công tác này.

Để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông hợp lý, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 9/8/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo chi tiền ra lưu thông đủ cơ cấu các loại mệnh giá; tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền; kiên quyết từ chối nhận của tổ chức tín dụng các bó, bao tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và các bó tiền đóng gói sai quy định, lẫn loại tiền.

Các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước về công tác tiền tệ kho quỹ, đảm bảo trong kho, quỹ tại chi nhánh, các quầy giao dịch của đơn vị thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

Theo TTXVN

>> Nỗ lực cải thiện chính sách tiền tệ
>> Linh hoạt hay thắt chặt tiền tệ?
>> Chính sách tiền tệ cần linh hoạt hơn
>> Kiên trì thắt chặt chính sách tiền tệ
>> Sử dụng công cụ tiền tệ để bình ổn giá
>> Chính sách tiền tệ hợp lý

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm