Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp (1946) - ảnh lần đầu công bố - Ảnh: Tư liệu K.M.S

Cửa hội nhập mở từ năm Bính Tuất

06:38 05/02/2016 0

Từ 70 năm trước, năm Bính Tuất (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mong muốn mở cửa hội nhập thế giới. Nhưng do những điều kiện lịch sử ngăn trở, cánh cửa ấy vừa mở ra đã đóng lại...

Xưởng chế tạo vũ khí Liên khu 3 - Ảnh: T.L

Nhà chế tạo vũ khí huyền thoại: Chế a xít trong rừng

06:03 24/12/2015 0

Trong kháng chiến, a xít sunfuric là một hóa chất cơ bản, quan trọng cần thiết trong các ngành chế tạo hóa chất. Nhưng ở thời kỳ này, VN bị phong tỏa các mặt cho nên không thể nhập ngoại được các loại hóa chất cơ bản.

Xe tăng của Pháp bị du kích Hải Dương dùng mìn phá hủy - Ảnh: Bảo tàng Quân khu 3

Nhà chế tạo vũ khí huyền thoại: 'Sấm đường 5'

06:00 22/12/2015 0

Những vũ khí do Trịnh Vân Yên và các cộng sự chế tạo được bộ đội chủ lực và dân quân du kích sử dụng cản bước tiến của thực dân Pháp trên đường số 5. Tên gọi “sấm đường 5” ra đời từ đó.

Lễ trao tộc phả Hoàng thân Lý Long Tường - Ảnh: T.L

Gần 8 thế kỷ vọng cố hương: Lý Long Tường và dòng tộc Lý Hoa Sơn

08:00 02/11/2015 2

Lớn lên khi triều Lý suy vong, triều Trần dần thay thế, Lý Long Tường đã cùng tôn thất nhà Lý vượt biển sang Cao Ly (nay là Triều Tiên và Hàn Quốc) lánh nạn truy sát. Được vua Cao Ly ưu ái phong tước hiệu, thực ấp, khi 80 tuổi Lý Long Tường vẫn cùng nhân dân Cao Ly đánh bại 2 cuộc xâm lăng của Mông Cổ. Từ đây, dòng họ Lý Hoa Sơn phát tích nhưng vẫn tưởng vọng về nơi chôn nhau cắt rốn ở VN.