Phim Việt mùa này dở nhiều hơn hay!

Phim Việt mùa này dở nhiều hơn hay!

06:34 19/03/2022 0

Khán giả hiện “có lòng” ủng hộ phim Việt mùa dịch, nhưng thực tế các phim đã và đang chiếu rạp đa số bị xem là dở, hoặc ở mức tàm tạm - được cái này mất cái kia, thậm chí phim hay hoàn toàn không có lúc này.