Kinh tế đang hồi phục

Kinh tế đang hồi phục

06:22 20/10/2021 0

Xuất khẩu và thu hút vốn FDI từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng, cho thấy dấu hiệu để kinh tế Việt Nam tiếp tục đi lên.