kindred

CHIA BUỒN

CHIA BUỒN

0
Được tin Kiến trúc sư Lý Văn Chương, tức Nhạc sĩ Nguyên Chương, Cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, vừa qua đời vì bạo bệnh tại bệnh viện Kindred, Wesminster, California ngày 16/11/2004. Hưởng dương 50 tuổi. Lễ di quan được tổ chức lúc 11 giờ ngày 20/11 và lễ hoả táng tổ chức lúc 14 giờ cùng ngày.